Liga Sus Utd [Mod] - Mmb


Liga Sus Utd squad by SechFumo 04

Log in or sign up to import this squad

DetailsLiga Sus Utd

mmb

2021-2022

2023-07-25 14:22:26 (updated on 2023-07-25 15:10:06)
2

TACtics4-3-3 Holding

Starting XI


Pos
Player
DEF
ATT
OVR
GK
Duy Bi Dac
99
50
99
RB
Han Au
85
86
86
CB
Mì Xào Nhím
99
99
99
ST
Trung Hiếu
1
99
1
LB
Thènh Thènh
80
86
86
CDM
Trí Minh
87
80
87
ST
Đạt Trần
30
99
99
CM
Luka Bảo
70
83
84
CM
Vũ Xuân Trường
99
99
1
ST
Le Hoang Huynh
40
96
95
LW
Cường Núi
40
92
92

Substitutes


Pos
Player
DEF
ATT
OVR
ST
Tú Chjt Chó
99
1
86
??
Empty slot
??
Empty slot
??
Empty slot
??
Empty slot
??
Empty slot
??
Empty slot

Comments


?

Log in or sign up to post comments.

0 comments

It's empty here... Be the first to comment!